BOLIG
HOTELL
KONTOR
SKOLER
SYKEHUS
TUNNEL
INDUSTRI
SKIPSINDUSTRI

Våre serviceoppdrag

Selskapene i Elnett Gruppen utfører elektrotekniske entrepriser og serviceoppdrag innenfor en rekke markedssegmenter som næringsbygg, bolig, skip, offshore, samferdsel, havbruk, landbruk, industri, klima og energi.

Vi er en betydelig aktør innen det grønne skiftet med klima- og energieffektive løsninger som bidrar til bærekraftig utvikling. Våre medlemmer utfører også betydelige leveranser av automasjonsløsninger, sikkerhet, velferdsteknologi og smarthus. Gjennom vårt nettverk drar vi nytte av selskapenes erfaring og kompetanse og gir gode og effektive løsninger for våre oppdragsgivere.

Se våre retningslinjer for etisk handel og rapport etter åpenhetsloven.

Leveranser

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!

Les Elnett Gruppens personvernvilkår